Viktig info

Retninglinjer overganger

Dette er en steg for steg prosess 28.august, 2023

Samtykke foto/film

Gi samtykke i Spond 09.september, 2022

Stadionur

Instruks og plassering av fjernkontroll 03.juni, 2022

Kampvert

Alle våre hjemmekamper skal gjennomføres med Kampvert tilstede. Kampverten har på gul kampvertvest (henger på Akslahuset) og er synlig for alle i og rundt kampen. 22.mars, 2022

VEILEDER FOR HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER I IDRETTEN

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede. 01.oktober, 2020

Veileder for håndtering av rasisme og diskriminering.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten. 01.oktober, 2020

Kriseteam

Kontaktpersoner og fremgangsmåte 01.oktober, 2020

Rollebeskrivelser

16.september, 2020

Styrereferat

Fra og med august 2020 15.september, 2020

Logoer og maler

Her kan du laste ned logoer og maler til bruk i presentasjoner 10.september, 2020

Hva dekkes av hvem?

10.september, 2020

Skade

24.august, 2020

Kamparrangement - fotball

17.august, 2020

Kamparrangement - håndball

I Aksla IL skal vil alle bestrebe oss på å lage gode arrangementer med god stemning blant alle i hallen. 17.august, 2020

Politiattest

17.august, 2020

Bli medlem

Slik blir du medlem i Aksla IL 12.september, 2023

Mini-turneringer

Veiledning 26.august, 2020

Digitalt klubbkort Intersport Breivika

Bruk INTERSPORT APP på all handel da klubben får kickback, samt du som medlem får de rabattene du har krav på som medlem i Aksla IL. 02.september, 2021