Her oppdaterer vi viktige rollebeskrivelser i lag og klubb.

Lagleder fotball:

Lagleder er lagets øverste leder. Lagleder har følgende oppgaver:

 • Ha nær kontakt med trener(e), sette opp årsplan i samarbeid med trener(e) og se til at trener(e) følger retningslinjene til Aksla.
 • Ivareta utlevert utstyr. Laget er ansvarlig for dette. Mistet utstyr må erstattes av laget.
 • Innkalling til foreldremøter og spillermøter.
 • Kontinuerlig oversikt av spillere på laget og vedlikehold av denne listen, endringer gjøres i klubbverktøyet Klubbadmin.
 • Lagleder skal påse at alle spillere har betalt aktivavgift/lisens. Ingen spiller kan spille før dette er betalt.
 • Ordne med treningsleir, turneringer og sosiale tiltak.
 • Følge nøye med om noen er i ferd med å slutte. Undersøke om vedkommende ønsker å fortsette som leder, trener eller dommer.

Kamp/trening

 • Utstyrsansvarlig. Baller, linjeflagg, pumpe, medisinkoffert. Være den som kompletterer medisinkoffert (konferere med sportslig leder/innkjøper) Kartlegge behov for komplettering/nye drakter. Samle inn drakter seinest 15.11.
 • Fylle ut behovsliste som blir tilsendt fra Daglig Leder.
 • Dommerkort, beskjed til bortelag, Kontakte dommer to dager før kamp
 • Sjekke draktlikhet foran kamper
 • Sjekke oppmerking, nett, baneforhold til alle hjemmekamper
 • Reiseopplegg bortekamper, kjørepenger og fergekort. Hvert enkelt lag kjøper eget fergekort. 
 • Takke motstander, dommere og egne spillere for kampen.
 • Oppgjør til dommere, for MS-A utføres dette av billettørsjef.
 • Følge opp skadde spillere; henvise til klubbens fysio/lege.
 • Sørge for at garderober blir rengjort, og at drakter blir vasket.
 • Oversikt med antall kamper, scoringer, antall gule og røde kort, gjelder senior herre og dame, junior, gutt og smågutt.

Trener fotball:

En trener i Aksla er, rettferdig og godt forberedt samt mestringsorientert og lar resultater komme som en konsekvens av gode prestasjoner.

En trener i Aksla IL er:

 • Rettferdig
 • Godt forberedt og imøtekommende
 • Et godt forbilde gjennom sine handlinger og holdninger
 • Konkret, presis og individuell i sine tilbakemeldinger (Merk den viktige forskjellen mellom den generelle kommentaren ”Bra” og den konkrete tilbakemeldingen ”Fin pasning, Magnus”)
 • Klar over at det er lov å gjøre feil i trening og kamp
 • Ansvarlig for spillernes oppførsel på banen og lære spilleren god folkeskikk.
 • Mestringsorientert og lar resultater komme som en konsekvens av gode prestasjoner
 • Å ha fokus på ”å gjøre hverandre gode” siden fotball er et lagspill
 • Å utvikle kreative og selvstendige spillere; la spilleren selv bestemme under kampen. Husk: jo færre oppdrag på banen, jo bedre utvikles kreativiteten
 • Å utvikle spillere med gode individuelle og relasjonelle ferdigheter
 • Trivsel på fotballbanen, det skal være gøy å spille fotball
 • Spillere som lærer både å vinne og tape
 • Å tilrettelegge for at alle spillere kan nå SITT EGET maksimalnivå
 • Å drive holdningsskapende arbeid for spillere, trenere, og foreldre
 • Å gi mye ros og kun konstruktiv kritikk.
 • En hyggelig tone/atmosfære.
 • Spillere som kan spille på ulike plasser og som beveger seg slik at ingen blir stående fast bak eller fremme på banen.
 • Sette opp årsplan for sesongen
 • Sette opp aktivitetsplan / sportsplan sammen med oppmann
 • Møte presis og godt forberedt til treninger og kamper
 • Levere politiattest


FAIR PLAY-ANSVARLIG 

Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund har tilnærmet like retningslinjer for Fair Play, og med bakgrunn i at vi i Aksla IL driver med begge idrettene er det naturlig å lage en felles plattform for Fair Play i Aksla.

Vi ønsker at våre barn skal føle seg like trygge og oppføre seg på samme måte overfor andre når vi representerer Aksla IL, enten vi spiller fotball eller handball.

Generelt om rollen:

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i Aksla IL. Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre idrettslagets aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer

Ansvar

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i idrettslaget
 • Utarbeide en årlig Fair Play-plan
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå
 • Bistå styret, sportslig utvalg, arrangementskomiteer og daglig leder i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet i idrettslaget
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i alle lag
 • Kontakt, i samarbeid med kvalitetsklubb-ansvarlig, med forbund og krets i Fair Play-arbeidet

Oppgaver

 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter
 • Forankring av Fair Play i styret og sportslig utvalg
 • Delta på foreldremøter, trenermøter/trenerforum, lagledermøter/laglederforum
 • Opplæring innen Fair Play på lags-/trener-/ lagleder-/spillernivå
 • Årlig Fair Play-plan


Viktige oppgaver mot lag i idrettslaget

Fair Play-ansvarlig skal aktivt være en pådriver for gjennomføring av aktiviteter i alle lag. Eksempler på slike aktiviteter er:

 • Gjennomføre Fair Play hilsen før og etter kamp
 • Delta på fellesmøter/foreldremøter med Fair Play presentasjon
 • Utdeling av foreldrevettregler til alle foresatte og tilskuere
 • Bidra til gode rutiner for å ta i mot dommeren, og takke for innsatsen etter kamp
 • Bidra til å gjøre Fair Play til tema på klubbens arrangementer og sosiale samlinger

Se for øvrig under Kvalitetsklubb flere rollebeskrivelser