Rekruttering

Rekrutteringsplan

Oppstart 6 åringer
Alle gutter og jenter i Hatlane skolekrets

 

Rekruttering

 • Fast oppstart første uken etter påske. Første uken er det foreldremøte, aktivitet uken etter
 • Invitasjon sendes ut i alle barnehagene i området 2 uker før oppstart
 • Informasjon om oppstart legges ut på hjemmeside, facebook og instagram

Målet er å nå 100% av alle potensielle 6 åringer i Hatlane og få de innom trening i oppstartperioden som varer frem til sommerferien.
Vi har som mål at 80% av alle 6 åringene på Hatlane barneskole skal ha begynt med fotball når fotballen starter opp igjen på høsten.

 

Aktivitet

 • Klubben gjennomfører de to første treningsøktene med trenerveileder og trenere fra klubben
 • Aktiviteten gjennomføres etter en gitt mal og er i henhold til klubbens sportsplan og NFFs retningslinjer for barnefotball
 • Lagets trenere får tett oppfølging av klubbens trenerveileder det første året
 • Klubben sørger for at lagene er påmeldt miniturneringene
 • Spillform 3’er fotball
 • Treningstid fra 17.00-18.00 på Ratvika Stadion

Alle trenerne må ta Grasrottrener delkurs 1 – barnefotballkurset – klubben dekker dette kurset og følger opp deltagelse ved trenerveileder.

 

Utstyr

Oppstartslagene får:

 • Tilstrekkelig med baller
 • Hatter/kjegler
 • Vester
 • Tilgang på 3’er bane med vandt
 • Spillerne får draktoverdel
 • Trenerne får treningsoverdel

 

Økonomi

 • Det er ingen økonomiske forpliktelser det første året, 6 åringene er fritatt treningsavgift, medlemsavgift, loddsalg og kioskvakter

Informasjon trenings og medlemsavgift

Det skal være rom for alle i Aksla IL! Ved økonomisk vanskelighet med å betale kontingent eller treningsavgift, ta kontakt med daglig leder så finner vi en løsning. 

 

Fotball for alle

Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.

Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. For å si det på en annen måte: alle spillere er like mye verd.

 

Rekrutteringsansvarlig har som arbeidsoppgaver å utføre oppgavene knyttet til rekrutteringsplanen. 


Dokumenter

Invitasjon oppstart 6 åringer 

Presentasjon foreldremøte


Nyhetssaker

Oppstartsmøte fotball og infomøte håndball 1.klasse - Aksla IL