Det er en forutsetning at aktiviteten i barnefotballen ledes av trenere og klubbledere med god og riktig kompetanse. De må ha forståelse for at spillerutvikling foregår over lang tid, og at mestringsfokus alltid gjelder foran kortsiktige prestasjoner og resultatfokus.

Barne- og ungdomsformelen og Flytsonemodellen må være retningsgivende:

barne og ungdomsformeln og flytsonemodellen.jpg

Som trener er du ansvarlig for din gruppe. Alt som skjer i gruppen din, skjer under din ledelse. 

Hver spiller er ulik og må behandles ulikt - på en rettferdig måte. Se og lær kjenne mennesket bak "fotballspilleren". 

Mestring og langsiktig utvikling foran prestasjoner og kortsiktig resultat:


x Treneren skaper trygghet gjennom å se alle, og forsterke det som er positivt

x Aksept for å feile. Spillerne må få lov til å feile - for å lykkes. 

x Differensiere økten - alle må få mulighet til å oppleve mestring.

Skape en rød tråd for å øke læringsutbyttet: 

Stå i det over tid. Hold på tema under hele økten. Fra oppvarming, i deløvelse, i spill og i avslutningen. 

Coachingmetodikk:

Hvordan vi som trener klarer å veilede spillerne gjennom økten er viktigere en selve utformingen på økten. Læringsutbyttet er størst ved riktig bruk av coachingmetodikk når vi veileder. 

Pratebilde: Det å prate til spillerne om hva dem skal gjøre i øvelsen er ikke å foredra. "Det jeg hører, glemmer jeg"

Visebilde: Du som trener viser hvordan øvelsen skal gjøres. Du viser samtidig som du prater. "Det jeg ser, husker jeg"

Praksisbilde: Låt spilleren i situasjonen vise øvelsen/bildet på hva man vil få frem. "Det jeg gjør, forstår jeg"


Spillets fire faser - i kamp og trening

spillets fire faser - aksla il.jpg                              Ingredienser for "Den gode økta" 

       Aktivitetsprinsippet:

x Øktene er godt forberedt, og sørger for høy aktivitet. "Aldri i kø".

x Kom raskt igang

x Organiser øvelser og økter på en slik måte at alle får mange involveringer og ofte kommer i situasjoner økta har som tema. 

x Konkurranser brukes som et virkemiddel for morsomme treningsøkter med høy intensitet.

   Spesifisitetsprinsippet:

x All aktivitet med ball

x Med- og motspiller i flest mulig øvelser

x Organisere øvelser slik at spillerne ofte kommer i situasjoner foran mål, både i forsvar og angrep. Aktiviteten ligner på det som skjer i kamp. 

Kvalitetsprinsippet (ikke rettet mot de yngste) 

x Organiser spillet på en måte som krever høy intensitet og raske valg. 

x Ned på banestørrelse når man jobber med angrepsspill - få spillerne til å verne om ballen. 

x Opp på banestørrelse når man jobber med forsvarsspill - still krav til spillerne om rask forflytning 

DIFFERENSIERING

Differensiere treningsøkten for å gi spillerne ulike utfordringer ift. mestring og mestringsfølelse - Spillerne lærer og modnes i ulik tempo.

Mal for å differensiere en treningsøkt for å gi spillerne ulik påvirkning etter modningsnivå:

Oppvarming/øktstart:  Alle er sammen. 

«Sjef over ballen»: Alle er sammen.

Spille med og mot: Del spillerne inn i tre ferdighetsnivåer. Det ideelle er at spillerne over tid spiller;
‒ 1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå
‒ 1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger
‒ 1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så langt

Tilpasset smålagsspill:
1: Smålagsspillet må være tilpasset ferdighetsnivået.
2: Organiser smålagsspillet etter spillernes nivå MEN rotere in spillere i lagene for å gi alle spillere spilletid med/mot hverandre. 
3: Ønske om at alle lag er jevnbyrdige vis mulig. 


Eksempel på hvordan man kan differensiere en med/motspill øvelse, 1v1,2v1 osv..

1v1_2v1 osv differensert.jpg