Akslas trenerveileder er Magnus Antonsen

En kvalitetsklubb skal ha en trenerveileder. Funksjonen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Noen klubber vil med fordel kunne fordele oppgavene på flere personer, det viktigste er at klubben tar et eierskap til å løse de kjerneoppgavene som ligger til rollen. NFF har valgt å satse på denne rollen gjennom skoleringstilbud og møteplasser.

Les mer om trenerveileders rolle og oppgaver i Aksla