Kompetanse

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

Trenerkompetanse

Trenerkompetanse

Aksla IL ønsker at spillerne skal ha like forutsetninger til å ha det kjekt med fotball i et godt miljø og da er trenerkompetanse veldig viktig. Aksla IL dekker deltageravgiften til grasrottrenerkurset for alle trenere i klubben, i tillegg arrangerer vi to klubbinterne grasrottrenerkurs i året i Ravtika med klubbens trenerveileder som er sertifisert kursveileder. 

Krav til trenerne i Aksla IL 

  • Trenere for 6-12 år minimum grasrottreneren delkurs 1 og 2.

  • Trenere for 13-19 år minimum grasrottreneren fullt kurs 1-4. 

Trenerveileder er ansvarlig for å oppdatere kompetanseoversikten og informere/motivere trenerne til å ta kursene som kreves. 

Kursoversikt

Lederkompetanse

Kvalitesklubb nivå 1: Flertallet i klubbens styre skal ha minimum NFFs fotballederkurs 1

Aksla IL har pr dags dato 4 av 7 styremedlemmer med minimum leder 1 kurs. 

Se kompetanseoversikt under. 

Kompetanseplan

Kompetanseoversikten gir oss oversikten over hvem som har hvilken trener/leder kompetanse.
Kompetanseoversikten i Aksla IL oppdateres to ganger i året, 01.04 og 01.11. To årlige oppdateringer gir fine intervaller for tiltak og oppfølging av trenere, ledere, lag og ressurspersoner. 

Ansvarlig for oppdatering og oppfølging er trenerveileder Joakim Wrele. 


Dokument: 

Kompetanseoversikt


Lenker:

Utdanning Sunnmøre Fotballkrets

Grasrottrenerkurs del 1 - klubbinternt 04.06-05.06.21