Informasjon - Aksla Telenor Xtra FFO

Aksla IL er glade for å kunne tilby barn ved Hatlane barneskole Telenor Xtra fotballfritidsordning.

Nyttig informasjon

Telenor Xtra FFO er et kvalitetstilbud til de som aldri blir lei av å spille fotball, sammen med andre. Våre ambisjoner er å skape fotballglede, gjennom at alle skal føle trygghet, trivsel, mestring og utvikling. Ikke bare på fotballbanen, men også utenfor. Vi skal se alle og barna skal se alle!

Målgruppe 

Jenter og gutter som er født i 2016 (2. klasse), 2015 (3. klasse), 2014 (4.klasse), 2013 (5.klasse) og 2012 (6.klasse) ved Hatlane barneskole og eventuelt andre nærliggende skolekretser som ikke har FFO.  Gjelder fra skoleåret 2023/24 - oppstart mandag 21.august 2023. 

Vi har satt ei maks grense på antall deltagerne til 60 stk. Så her blir det "førstemann til mølla" som gjelder.

Trening/aktivitet 

Hovedaktiviteten er fotball, med innslag av andre idretter/aktiviteter for å stimulere til bedre koordinasjon og motorikk. Den organiserte delen av aktivitet vil vare fra kl 14.30 og frem til kl 15.45.

I hovedsak vil Ratvika stadion bli benyttet, men når vinteren kommer kan vi benytte oss av Sparebanken Møre Arena.

Sunt måltid 

Det vil hver dag bli servert et næringsrikt måltid på Aksla IL Telenor Xtra FFO. Barnene blir fulgt opp med tanke på bordskikk og manerer og rydder etter seg.

Transport/ henting 

Deltagende elever fra Hatlane barneskole spaserer til FFO rett etter skoleslutt. Ved bruk av Sparebanken Møre Arena vil vi organisere transport begge veier fra Akslahuset.

2. klassingene får tilbud om følge fra skolen. En ansatt møter opp og går felles fra skolen opp til klubbhuset hver dag. 

Åpningstider 

Mandager, onsdager og torsdager. Aksla IL Telenor Xtra FFO følger skoleruta, og er åpen de ukene skolene er i sving. 

En dag på FFO
13.00-14.30Det serveres mat og frukt, det er også muligheter for å gjøre lekser og frilek
14.30-15.45
Trening
16.00FFO dagen er over - Barna går hjem/blir hentet
16.00-17.00 Om barna har ny aktivitet fra kl 17.00 så kan vi vurderer om vi holder åpent lenger slik at de kan gå videre på ny trening! 

Priser 

Aksla IL Telenor Xtra FFO samsvarer prismessig med de kommunale satsene for vanlige SFO-tilbud. 

Man kan velge mellom 1, 2 eller 3 dager. Fakturering skjer via SPOND. 

Pris 1 dag : kr 900,-
Pris 2 dager: kr 1300,-
Pris 3 dager: kr 1600,-
30% rabatt på søsken nr. 2, 3, 4 osv.

Utstyr 

Hver deltager bestiller en bag med treningsutstyr. Drakt, shorts og strømper, samt treningsbukse og treningsjakke med logo. Dette er gratis for alle deltagerne. I tillegg er det muligheter for å bestille ekstra treningsklær gjennom Telenor Xtra.

Ansvarlig 

Aksla IL Telenor Xtra FFO vil ha stort fokus på å nytte seg av personer med stor sportslig kompetanse. Joakim Wrele er administrativ og sportslig leder for Aksla IL Telenor Xtra FFO. I tillegg så vil vi nytte andre ulike instruktører med god kompetanse.      


Fokusområde

Vi tar utgangspunkt i delferdighetssirkelen på treningsøktene og knytter de opp mot spillets faser i angrep og forsvar gjennom de 4 aktivitetskategoriene:

"Sjef over ball", "spill med/mot", "smålagsspill" og "scoringstrening". 

Vi deler inn spillerne i grupper etter alder og ferdigheter for å differensiere tilbudet. Dette for at hvert enkelt individ skal få oppleve mestring. 

Vi har en egen keepertrener fra Aafk-Fortuna som bidrar med en dedikert keepertrening minimum en gang i uken. 

Påmelding

Se mer om Telenor Xtra konseptet