Aksla IL søker etter instruktører til Telenor Xtra FFO

Vi har behov for noen som kan jobbe fra 2-10 timer pr uke - lønn er standard satser tilsvarende å jobbe i SFO/AKS. 

FFO har åpent mandager, onsdager og torsdager og følger skoleruten, dvs at vi holder stengt i alle ferier. 


Stillinger:
En fast assistent: 10t pr uke.
Mandager 12.00-16.00, onsdager 13.00-16.00, torsdager 13.00-16.00.

Mandager: 
2 instruktører 2-3 timer pr uke - mandager. 

Barna som deltar på FFO er fra 8-11 år gammel. Vi er ekstremt opptatt av at barna skal trives og ha det kjekt på FFO og at vi får dyrket aktivitetsgleden gjennom den fotballaktiviteten vi har på FFO. For at dette skal fungere så må vi ha klare rammer og en stram organisering. 

Man må like å være rundt barn og evne å se de til en hver tid - alle er like viktig! 

En instruktør på ffo har godt humør, men tydelig i kommunikasjon og skjønner at man er et forbilde. 

Det er en stor fordel med trenerkurs og trenererfaring, men ikke noe krav.  Men det er helt avgjørende at man er nysgjerrig på trenerfaget og er villig til å ta trenerkurs (klubben spanderer kurs). 

For mer informasjon ta kontakt med leder Telenor Xtra FFO Aksla, Magnus Antonsen: magnus@akslail.no - 90 62 73 73 

Søknader sendes til magnus@akslail.no