Åpningstider: Mandag - søndag: 08.00 - 22.00 Flombelysning: Lysene slår seg på automatisk når det mørkner. Mandag - torsdag: lys av kl 21.45 Fredag: lys av kl 20.15 Lørdag: Ingen lys Søndag: lys av kl 21.45

Utleie


11'er banenPris pr. time
1/4 banekr 500
1/2 bane
kr 850
1/1 banekr 1500
9'er banenPris pr. time
1/2 banekr 600
1/1 banekr 1200


Kamper

Areal

Man-søn:

07.00-22.00

7’er bane

Kr 700,-

9’er bane Kr 900,-

11’er bane 1,5t (14 år)

Kr 1250,-

11’er bane 2,0t (15-16 år)

Kr 1500,-

11’er bane 2,0t (17-19 år)

Kr 2000,-

11’er bane 2,5t (senior)

Kr 2500,-


Utleievilkår treninger og kamper

 • Leie av garderober kr. 450,- pr økt
 • Klubber/lag som ønsker å leie fast treningstid prioriteres.
 • Hele baneleien faktureres forskuddsvis med 14 dagers betalingsfrist
 • Ubenyttede bestilte treningstider faktureres ihht. prisliste
 • Dersom banen ikke kan benyttes pga snø, lysforhold eller andre forhold som umuliggjør trening, skal det ikke betales baneleie
 • Ved arrangement som har billettinntekter må leietaker klarere dette med Aksla
 • Aksla har rettigheter til alt kiosksalg i forbindelse med arrangement
 • Ved arrangement som varer en hel dag/helg avtales pris. Det kan avtales tilgang til garderober.
 • Alle priser er eks.mva

Instruks for bruk av kunstgressbaner

 • Ansvarlig trener/lagleder for hvert lag eller kontaktperson for leietaker er ansvarlig for oppfølging av oppgaver nevnt nedenfor i forbindelse med trening eller kamp.
 • For eksterne brukere skal all aktivitet være avtalt med Aksla. Treningstid og baneleie skal være bekreftet før første trening.

Oppgaver

 • Påse at laget kun benytter tildelt felt til trening eller kamp.
 • Vinterstid skal alle mål (ute), etter endt økt, plasseres mot nord slik at brøyting kan gjøres uten problem.
 • Ta hensyn til andre lag og omgivelser rundt banen under trening eller kamp
 • Se til at forbud mot bruk av snus, mat, tyggegummi, røyking etc. inne på kunstgressdekket blir overholdt.
 • Sørge for at mål blir forsvarlig flyttet og sikret under trening/kamp. Mål som ikke er i bruk må plasseres utenfor sikkerhetssone!
 • Etter kamp fjerne og legge på plass hjørneflagg
 • Sette mål og annet utstyr på plass etter bruk. Mangelfull rydding medfører konsekvenser. 
 • Rydde området for tape, flasker eller annet rusk og kaste dette i nærmeste bossbøtte etter trening/kamp.


* Lørdag - Søndag etter avtale
* Ingen bruk uten avtale. Uautorisert bruk vil etterfaktureres.

Webkamera Ratvika Stadion