Her er tidene for sesongen 2020-2021: Oppdatert 20.8.20

Informasjon om treningstider håndball

Aksla IL søker som klubb treningstider med Ålesund Kommune hver vår (frist normalt 15 april).

Klubbene som søker kommunen får tildelt treningstider etter kriterier fra Ålesund Idrettsråd. Tildelingen på klubbnivå er klar i mai/juni og Aksla fordeler tidene på våre lag. I 2020 ønsket lagene i Aksla totalt ca 50 timer men klubben fikk kun tildelt ca 30 timer fra kommunen på grunn av hallmangel.

Normalt vil 2. og 3. klassinger (minihåndball) få tildelt treningstid i gymsal mens det bestrebes at lag som skal spille håndball på kortbane (2/3 hall) og ordinær bane får noe tid i hall.

For å skape et Akslamiljø i hallen har vi de fleste øktene i Hatlanehallen men det vil som regel være noen tider i andre haller i tillegg.

Bruk Aktiv Kommune på Ålesund Kommune sine nettsider for å reservere tid i idrettshall for arrangement i helger (f eks treningssamlinger, treningskamper etc). Møterom i hallen kan også bestilles der.

Hallene i Ålesund er  stengt for trening i sommerferie, juleferie og påskeferie og åpner/lukker hhv første skoledag før og etter feriene. I vinterferie og høstferie er det åpent for trening.