Landsdelsamling er kun for utøvere født 2006. Landsdelsamlingene skal bidra til å sikre en tydelig faglig link mellom det regionale spillerutviklingsmiljøet og det sentrale landslagsmiljøet. Samlingene vil bestå av en kombinasjon av håndballtrening, fysisk trening og kamp. Hver region tar ut 20 jenter og 20 gutter til hver samling. De som blir kalt inn på samling tas ut på bakgrunn av tidligere sesongers aktivitet, innspill fra forrige sesongs spillerutviklere, prestasjoner i klubb og innspill av klubber/trenere. Trenere i klubbene kan melde inn spillere som utvikler seg i løpet av sesongen. 

Det er veldig kjekt for Aksla at Nathalie blir sett og er tatt ut til dette tiltaket. Aksla har mange spillere innom SPU, RLM og nå på landsdelsamlingen! Vi Gratulerer med uttaket!!

For hvem er tiltaket?

NHF ser etter spillere som vi mener oppfyller flest mulig av følgende punkter:

  • Er ekstra treningsvillige (gode holdninger til trening og viser «stå-på-vilje»)
  • Viser spilleforståelse
  • Har spennende fysiske forutsetninger (eks. høyde, spenst, hurtighet, koordinasjon, etc.)
  • Viser gode individuelle ferdigheter (eks. taktisk forståelse, mentale ferdigheter, kast- og mottaksferdigheter, etc.)
  • Har spisskompetanse (eks. duellspill 1 mot 1, forsvarsferdigheter, skudd, finter, etc.)
  • Viser håndballinteresse
  • Har stor vinnervilje

Nivået og potensialet til hver enkelt spiller vil være avgjørende for om spilleren blir kalt inn til Landsdelsamlinger.