Aksla IL har utviklet seg til å bli en meget stor aktør med flere ansatte, mange medlemmer, trenere og ledere og har dermed et stort og viktig samfunnsansvar for de som vokser opp i området. 
Med bakgrunn i dette så klubben viktigheten av å ha klare verdier -  hvordan en ønsker å bli oppfattet som enkeltmedlem og klubb. 
Disse verdiene skal Aksla IL strekke seg etter og må ligge i ryggmargen hos hver enkelt medlem.

Klubbens styre og utvalg møttes tirsdag 23.1.2018 og vedtok Aksla ILs nye verdiene (med støttepunkt) og visjon:

INKLUDERENDE
ALLSIDIGE
PROFESJONELLE

Disse verdiene skal i sum resultere i visjonen:

IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Her vil klubben tidvis bruke #idrettsgledeforalle i sosiale medier for å minne både egne medlemmer på våre verdier samt idretten generelt på viktigheten av å ta vare på alle.

Forklarende støttepunkt:

INKLUDERENDE
• Alle bli sett – både spillere og foresatte
• Åpent og levende klubbhus
• Seniorgruppe
• Trener/leder fester på tvers av årskull
• Lavterskeltilbud
• Skape møteplasser

ALLSIDIGE
• Felles oppstartsmøte håndball/fotball
• Legge til rette for uorganisert løkkefotball/håndball
• Tilrettelegge for at utøvere kan drive flere idretter
• Felles aktivitet/evt. håndball/fotball

PROFESJONELLE
• Være «Kvalitetsklubb»
• Kompetanse i alle ledd
• Lojalitet til klubbens retningslinjer
• Tydelig strategi
• Gode rutiner på intern kommunikasjon
• Ryddige mot naboklubber
• Fremsnakke hverandre og klubb
• Snakke til – ikke om