Vår trygge Samfunnssponsor Sparebanken Møre har stilt opp og bidratt til at Aksla IL kan dele ut denne populære refleksen GRATIS til alle aktive spillere og trenere/ledere i klubben. Vi er veldig takknemlige for støtten til dette!

Aksla IL arbeider for trygghet både på og utenfor banen. Et av våre mål er at ALLE skal bruke refleks når det er mørkt. Barna er generelt flinke til å bruke refleks, mens voksne som skal være gode rollemodeller ikke alltid er like flinke. Vi oppfordrer alle spillere, trenere, lagledere, foreldre, besteforeldre osv. til å bruke refleks. 

Informasjon om henting av refleks er gått ut til alle trenere/ledere i klubben på vår interne facebookgruppe. Refleksen kan også kjøpes for kr 100,- på klubbhuset for andre interesserte som vil støtte klubben.

273872978_507931827346621_7247499615743956964_n.jpg
Sparebanken Møre klipp.JPG