Bak fra venstre Silje Ødegaard (nestleder), Laila Gjerdsbakk, Roger Paulsen, Joachim Flataker(fra leder til vara), Monica Skåravik, Sandra Nystøl Aarsheim, Marius Mandal Bårdsgjerde (ny styreleder) og Ann Kristin Weltzien Årdal. Vi ønsker det flotte nye styret velkommen og lykke til.

Det var et ganske lite kontroversielt årsmøte, uten store saker. Regnskap og budsjett skal tas igjen på et fortsettende årsmøte når vi har mottatt regnskap fra revisor.

Jeg takker for og setter pris på tilliten gitt meg i vervet som styreleder i Ålesunds fineste breddeklubb. Jeg ser frem til å ta fatt på gjøremålene sammen med et engasjert og kompetent styre. Aksla IL er en klubb i vekst, og fremtiden ser lys ut for å gi idrettsglede for alle barn, ungdom og voksne i kretsen vår, sier den nye styrelederen Marius Mandal Bårdsgjerde

Vi takker utgående styremedlemmer

frisvold.png
Johan Frisvold


marius1.png
Marius Høyen Gjerde (går over til daglig leder i klubben)