Aksla IL

Klubbens har et verdisett der kjerneverdiene er INKLUDERENDE - ALLSIDIGE - PROFESJONELLE. Dette skal resultere i visjonen IDRETTSGLEDE FOR ALLE. Dette verdisettet skal hele klubben både etterstrebe og leve etter samt fronte i alle fora

Idrettslaget driver med fotball og håndball og har ca 900 aktive spillere, fordelt på 400 håndball- og 500 fotballspillere.

Vi er en av de største fotballklubbene på Sunnmøre med årlig ca 50 lag påmeldt til seriespill og en av fylkets største håndballklubber med over 30 lag i sving.

Klubben har vi ca 40 aktive dommere i begge idretter. For å holde i gang en god og kjekk aktivitet har vi ca 200 tillitsvalgte rundt lagene. 

Vårt kjerneområde er kretsen rundt Hatlane Skole og Nørvasund. I Ratvika har vi eget kunstgressanlegg med en 11-er bane og to 7-er baner (nytt 2021) i tillegg til klubbhus.

Aksla IL har stort fokus på aktiviteter og arrangerer årlig kickoff for begge idretter, fotball- og håndballskoler, cup for både håndball og fotball, trenerkurs, dommerkurs, sosiale tiltak og mye mer. I tillegg har vi Telenor Xtra fotballfritidsordning med ca 60 deltagere. 

Aksla IL ble som en av de første klubbene i Norge sertifisert som Kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund. Kvalitetsklubbkonseptet er en måte å klassifisere standarden på klubbene, basert på et sett med felles kriterier innenfor områdene aktivitet, kompetanse, organisasjon, økonomi, verdiarbeid og samfunnsrolle.

Ratvika 1.februar 2023


Følg oss på Facebook og Instagram