Aksla IL

Klubbens har et verdisett der kjerneverdiene er INKLUDERENDE - ALLSIDIGE - PROFESJONELLE. Dette skal resultere i visjonen IDRETTSGLEDE FOR ALLE. Dette verdisettet skal hele klubben både etterstrebe og leve etter samt fronte i alle fora

Idrettslaget driver med fotball og håndball og har ca 800 aktive spillere, fordelt på 300 håndball- og 500 fotballspillere.

Vi er en av de største fotballklubbene på Sunnmøre med årlig ca 50 lag påmeldt til seriespill og en av fylkets største håndballklubber med over 30 lag i sving.

Klubben har vi ca 40 aktive dommere i begge idretter. For å holde i gang en god og kjekk aktivitet har vi ca 200 tillitsvalgte rundt lagene. Når det gjelder andel jenter som spiller fotball, så er vi helt i norgestoppen med hele 46 % andel jenter! 

Vårt kjerneområde er kretsen rundt flotte Hatlane Skole, hvor også Aksla IL drifter idrettshallen utenfor skoletiden. I Ratvika har vi eget kunstgressanlegg og klubbhus. Her er det store planer om utvidelse og modernisering. 

Aksla IL har stort fokus på aktiviteter og arrangerer årlig kickoff for begge idretter, fotball- og håndballskoler, cup for både håndball og fotball, trenerkurs, dommerkurs, sosiale tiltak og mye mer. I tillegg har vi Telenor Xtra fotballfritidsordning med ca 60 deltagere. 

Aksla IL ble som en av de første klubbene i Norge sertifisert som Kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund. Kvalitetsklubbkonseptet er en måte å klassifisere standarden på klubbene, basert på et sett med felles kriterier innenfor områdene aktivitet, kompetanse, organisasjon, økonomi, verdiarbeid og samfunnsrolle.

Ratvika 20.august 2020

Facebookside: https://www.facebook.com/AkslaIL