Akslas klubbhåndbok

Hva er klubbhåndboka? Egentlig er det vår hjemmeside og all informasjon du finner her. Akslas klubbhåndbok er snarveier til viktig informasjon der alt er linket til innhold en finner andre steder på hjemmesiden vår. Andre viktige steder en kan se etter mer info om klubbdrift er under "Kvalitetsklubb".

Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede klubben og laget i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre. I klubbhåndboka skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er således en viktig del av klubbens kultur og miljø. Klubbhåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Klubbens verdigrunnlag

Organisasjonskart

Her finner du hvordan klubben er organisert. Organisasjonskart er vedtatt på årsmøte 1.mars 2019. Kartet og planen er et levende dokument. Kvalitetsklubbansvarlig er avsvarlig for oppdatering

Økonomi – plan for økonomistyring

Utdanning/Kompetanse