Dommerutvikling Aksla IL Håndball

Status 20.8.2020

 • Aksla har få dommere i forhold til antall påmeldte lag
 • kr 25.000 i bot fra NHF for sesong 2019/2020 på grunn av ikke oppfylt dommerkvote
 • Aksla har svært få «seniordommere» (kun 1 dommer som oppfylte dommerkvoten i sesong 2019/2020)
 • Stor mangel på dommere i kretsen og et stort press på dommerstanden . Alt for mange kamper gjennomføres med 1 dommer.
 • 20 ivrige håndballspillere født 2005 deltok på barnedommerkurs sist sesong men de dømte i snitt under 5 kamper hver hele sesongen, 2 av disse gjennomførte dommer 1 kurs vinteren 2020.
 • 4 dommere sluttet i løpet av sesongen 2019/2020.
 • 7 dommere registrert som aktive denne sesong (2 av disse kan dømme 13 år og oppover).

Utfordring

 • Høyt frafall av dommere litt aktive første år så slutter de, alt for få dømmer nok kamper til å fylle
 • dommerkvoten (15 kamper/sesong)
 • Aksla kan risikere å måtte trekke lag fra serien om vi ikke klare å stille med flere dommere som
 • oppfyller dommerkvoten (min 15 kamper/sesong)
 • Betale bøter også i fremtiden??
 • Ikke etablert dommermiljø i klubben
 • Mangler dommerutviklingsplan, drakter og utstyr til dommerne på lik linje med spillere
 • Noen arrangører ser på dommerne som en utgift heller enn en viktig kampleder


Målsetting for dommerutvikling i Aksla IL

Beholde - utvikle - rekruttere

Mål for sesong 2020/2021:

 • Minimum 6 dommere som oppfyller dommerkvoten kommende sesong
 • (Lene/Tore/Richard? og min. 4 fra 2005 kullet). 14 påmeldte Aksla lag fom
 • J/G12 tilsier min. 6 dommere som må oppfylle kvoten for å unngå bot.

Langsiktig mål

 • utvikle 1 2 dommerpar på høyere nivå! Og være den beste i
 • kretsen på dommerutvikling.

Tiltak

 • Starte arbeidet med å etablere et dommermiljø. Første fellessamling 25. sept.
 • Etablere oppfølgingsteam! Rekruttere minst 3 «dommerobservatører/dommerutviklere»
 • 4 nye på Dommer1 kurs i løpet av sesongen
 • Rekruttere minimum 4 nye dommere fra kull 2006 med gjennomført barnedommerkurs, avhenger av behovet fremover mtp turneringer og cup.
 • Dommerutstyr til alle dommerne fra klubben. (Drakter)
 • Min 4 dommere som har etablert seg på nivå J/G13 og evt. oppover for sesong 2021/2022
 • Vi som arrangør er gode verter for dommerne ! Deltakelse på møte med alle arrangementsansvarlig og gjennomgå kampvert /dommervert rollen

Annet:

 • Våre dommere brukes på trening/treningskamper i Aksla
 • Opplæring i bruk av TA og Min Idrett
 • Dommarkveldar , der vi går gjennom spelereglar , teikn , evt drøfte ulike problemstillingar på bana. Sjå kamp der vi studerer dommaren si plassering på bana, bevegelse i forhold til spelet . Reaksjon, dømming generelt. Vi serverer mat. Dommarobservatørane deltek

Kursplan dommer barnehåndball


Viktige oppgaver dommerkontakt og dommerutvikler

Beholde eksisterende, utvikle og rekruttere nye dommere. Denne jobben bør forankres i styret med
instrukser som gjennomføres hver sesong.


Hjelpe de unge dommerne med pålogging til TA for å oppdatere sperrer og halltilgjengelighet og andre
formaliteter.


Det er klubbens jobb å beramme dommere på kamper til og med J/G 12 år, på de kampene klubben står
som arrangør for. Dommere med utdanningen "Dommere Barnehåndball" er å foretrekke, da de er
utdannet til dette nivået og bør ha erfaringen fra denne typen kamper. Informasjon om ansvarsfordeling
til den enkelte lags arrangementsansvarlig.


Nyutdannede dommere skal følges opp i de første kampene etter endt kurs. Frafall blant unge dommere
skyldes blant annet mangel på oppfølging.


Når klubbens dommere ønsker seg større utfordringer kan dette formidles til sonens
oppsettsmedarbeider og regionskontoret.


Utfylling av dommerregninger må gjennomgås for klubbens dommere.


Det er viktig at det etableres et dommermiljø i klubben på lik linje med de spillende lagene, også når det
gjelder drakter og utstyr.


Dommere bør få mulighet til å dømme på trening og i treningskamper.

Dommerprestasjoner bør vektlegges internt på samme måte som resultater som oppnås av de spillende
lag. Årsmøter, oppslagstavle, klubbavis , web side og lokalpresse må benyttes der det er tilgang på dette.


Årshjul dommeransvarlig 

1. april: Dommerpåmeldingen åpner.
Prat med alle dommere og spør hvem som ønsker å dømme videre. Dette er
viktig jobb før du melder dem på i TurneringsAdmin (TA)


15. april: Dommerkontaktrapport;
Sendes på e post til dommeransvarlig i NHF Region Nord etter endt sesong
(15.04.2021). Trykk her for å laste ned mal.

30. april: Siste frist for dommerpåmelding

1. juni: Siste frist for dommere til å akseptere dommerpåmeldingen
Dommere aksepterer dommerpåmeldingen inne på sin profil i TurneringsAdmin (TA), under fanen "Påmeldinger". Min
Idrett bruker dommerne selv også til å oppdatere personlige opplysninger. Primær e post og primær mobil MÅ være
riktig og til den respektive. Husk at feltet "publisert på internett" er avhuket .

Før Sesongstart (aug sept ) forslag fredag 25 september


Dommermøte i klubb før sesongstart., Påmelding til kurs før sesongstart, Informere og oppfordre klubbens dommere
til deltakelse på regionens dommermøte., Påse at dommerne har vært innom TurneringsAdmin og lagt inn
sperredatoer, haller de kan dømme i og hvilket lag de spiller for. Spesielt sperredatoer må dommerne minnes på å
legge inn gjennom hele sesongen. Opplæring i bruk av TA og Min idrett. Politiattest alle dommere over 15 år.

Medio september oktober og ut sesongen : Dommeroppsettene publiseres kontinuerlig
Dommeroppsettene for de ulike serie blir først publisert i denne tidsperioden, og publiseres kontinuerlig gjennom
sesongen. Dobbeltsjekk at alle dommere er klar over sine kamper. Husk også og oppfordre klubbens dommere til å
delta på regionens dommerkurs


Medio november: Dommerkvote
Skaffe oversikt over antall dømte kamper pr. dommer, slik at alle dommerne når dommerkvoten i løpet av sesongen.


Medio mars: Planlegge neste sesong, Dommermøte
Som dommerkontakt bør du i mars ha et bilde av hvem som fortsetter neste sesong. Bearbeide eksisterende og skaffe
nye dommere ved behov.


Wenche Kjerstad og Lene Bjørlo Overå