Powerpoint presentasjon av stadionplanene og alle faser

NB! Dette er prosjektkostnader og finansiering presentert på medlemsmøte/årsmøte 4. des. 2019. Oppdatert 29.09.22

Entreprenører/leverandører:

HvaHvem
Grunnarbeid Svinø Entreprenør
Betong/forskalingMøre Entreprenør
ProsjekteringMulticonsult
ProsjekteringSven Aune AS
ContainereContainer Consult
Flomlys (led), lys styring, elektroCaverion
KunstgressPST Sportsanlegg AS
BallfangernettGM Sport
OppmålingLongvas Oppmåling AS
GjerdestolperSmith Stål Ålesund
Trelast/trevirkeOptimera Ålesund

Video av prosjektet

(I denne video har vi også tatt med en potensiell fremtidig hall)

Nye Ratvika stadion

Det er ingen tvil om at Ratvika stadion er for liten for våre mange aktive medlemmer. Det er gode, samarbeidsvillige og løsningsorienterte medlemmer som gjør at hverdagen går så fint som den gjør. Men klubben er stadig i vekst og dette krever mer plass. Banedekket er helt utslitt, så nå er det på tide med utskifting. Vi fikk sågar ros fra NFF som var her på befaring - de synes det er godt gjort å holde det aktivitetsnivået vi har med såpass liten plass pr spiller!

I tillegg til baneutvidelse og nytt kunstgress, har klubben behov for flere garderober (inkl. dommergarderober) og boder. I 2019 har en prosjektgruppe jobbet med å finne gode løsninger for anlegget. De la frem sine forslag for medlemmene i desember 2019. Planene ble godkjent og også låneopptaket som trengs, ble innvilget på dette møtet.

Faser:Prosjekt:Tidsplan:
Fase 1aBaneutvidelse og nytt kunstgressOppstart november 2020
Parkering bil og sykkelVår 2021

Nytt trafikkmønster
Vår 2021
Fase 1bGarderobeanlegg med dommergarderober, tribune/boder 
Kommer an på finansiering
Fase 2Nytt tak, klubbhuset?

Treningspark sør for 11'er-banen
Kommer an på finansiering
Fase 3Hall
Foreløpig fremdriftsplan:
September 2020Sende inn lånesøknad
Oktober 2020Søke om igangsetting
Oktober 2020-april 2021Dugnad: Felle trær, rydde småskog, demontere sponsorskilt og gjerde, demontere ballbrakke, flomlys, sikre/flytte fotballmål og bossdunker
November 2020 Gravearbeid starter
Mai/juni 2021Ferdigstillelse av baneutvidelsen 


Finansiering

Det er nå første trinn av byggeprosjektet som startes opp og tribunedelen startes opp raskt det lar seg gjøre. Dvs. at nødvendige tillatelser fra bygningsmyndighetene må foreligge, spillemidler må være innvilget og ytterligere sponsor og gavemidler er samlet inn.

Billedkarusell

Kontakt