Ny runde med dugnadder

Anlegget ser bra ut, og fungerer veldig bra, men det er fortsatt litt igjen før det vil fungere enda bedre. Vedlagt er oppdatert status på anlegget, samt videre utbyggings planer/muligheter. I høst ønsker vi å få på plass bla. oppvarmet utstyrsboder ved tribune(må kles innvendig), sykkelstativ, infoskilt, stirydding, samt annet smått.

For å få til dette vil det bli kalt inn lagdugnader. Det vil være "dugnadsansvarlige" til stede for å sette gang dugnadene. Vedlagt er link til dugnadsoppgaver og utstyr som behøves. Listen oppdateres.

Lagledere må oppdatere rollen "Anleggskontakt" i Spond.

Utstyrsbehov

Generelt kan det sies at det blir behov for hansker, batteridrill, kantklipper med blad, stor vinkelsliper, etc. Vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Dugnad er en veldig fin måte å bli kjent med andre i klubben, samt bidra for at barn og unge får et flott anlegg 😃

Ryddig Stadion

Oppfordrer alle foreldre og unge til å ta ansvar med å holde anlegget ryddig og ordentlig. Bla. sykkel og bilparkering på angitte områder, samt koste trapp for granulat, og plukke evt søppel, når en er på plassen. Desto større eierskap alle har til anlegget, desto bedre tas anlegget vare på. Da slipper vi kanskje å kalle inn til f.eks ryddedugnader

Arbeidsoppgaver

Prosjekt status og oppdateringer

Dugnadsliste