Akslahuset/anlegg

Aksla Idrettslag eier egen kunstgressbane og har Hatlane Idrettshall som hjemmearena for håndballgruppen. Klubben har også et flott klubbhus som både leies ut og brukes av egne medlemmer og lag. På undermenyen finner du mer informasjon.