Som samarbeidspartner er du den viktigste brikken for at vi skal kunne utvikle klubb, opprettholde og forbedre aktivitet og anlegg samt nå våre mål.


Aksla IL er en inkluderende klubb med mange entusiastiske og engasjerte medlemmer. Vår sportslige målsetning i bredden er å få med flest mulig - la de bli med lengst mulig - og la de bli best mulig ut fra sine forutsetninger. Det vil si at vi skal legge forholdene til rette for alle; både de som ikke er kommet langt i utviklingen og de som trenger ekstra utfordringer. Hos oss skal alle få lov å bli så god som DE kan. Om vi til slutt, gjennom kvalitet og sunn differensiering, produserer en og annen god fotball- eller håndballspiller er det faktisk en bonus. Klarer klubben i samarbeid med våre partnere å skape gode mennesker har vi gjort mye rett!! Og det er mulig gjennom Aksla IL.

Vi tar vare på både den fysiske og psykiske helsen til barn, ungdom og voksne og driver forebyggende arbeid, noe som kommer alle til gode. Vi ønsker at alle barn skal få en så god oppvekst som mulig gjennom å se HELE MENNESKET og tar samfunnsansvar ved å ta tak i OPPDRAGELSEN på feltet og i hallen. Ikke alle barn har det like bra hjemme og det ønsker vi å kvalitetssikre. I Aksla, som er en klubbstyrt strukturert klubb der ingen "cowboys" som gjør som de vil har innpass, får barna trygge rammer å forholde seg til gjennom godt skolerte trenere og ansatt trenerutvikler(fotball). "Enkle ting" som å møte tidsnok, være opplagt, ha sunn fokus, nulltoleranse for mobbing, være lagspiller og å være løsningsorientert er egenskaper de fleste bedrifter ønsker at deres ansatte skal ha. Dette er litt av det vi skolerer og terper våre spillere på. I tillegg har vi stort fokus på Fair Play og foreldrevettreglene. 

Vi utdanner fremtidens mennesker med god FOLKESKIKK sammen! Det kontinuerlige arbeidet klubben gjør på dette området har mange av våre samarbeidspartnere oppdaget, noe som har gjort oss til en attraktiv klubb å støtte og å profilere seg gjennom. 

Våre kjerneverdier er PROFESJONELL- INKLUDERENDE- ALLSIDIGE. Dette skal resultere i visjonen IDRETTSGLEDE FOR ALLE.

Vi håper vårt samfunnsansvar, våre holdninger, verdier og visjon for å skape gode mennesker er noe du som samarbeidspartner setter pris på og ønsker å identifisere deg med - ved å blir med på laget! 

Ta kontakt så finner vi ut hva som passer deres bedrift med tanke på økonomi og profilering!


Sportslig hilsen 

Johnny Vattøy

Salgs- og markedssjef Aksla IL

Johnny Vattøy
Salgs- og markedssjef Aksla IL

Johnny Vattøy

Ta kontakt om du ønsker å markedsføre din bedrift eller ønsker å støtte klubben på annen måte.

Telefon: 92224164