Aksla IL søkte om støtte til det nye arenaprosjektet og fikk nylig en gledelig melding om at klubben mottar 200 000 kroner! 

- Aksla IL setter veldig stor pris på støtten som går til et anlegg som vil være til nytte i mange generasjoner. Sparebanken Møres Teft Midler blir utrolig viktig for oss i dette Korona-året der vi valgte å bygge anlegg for 16 millioner, sier markedsansvarlig i Aksla IL Johnny Vattøy.


Sparebanken Møre om Teft Midler:

Vi prioriterer tiltak som er allmennyttige og kommer mange til gode. Prosjektene må være konkrete og ha en finansieringsplan som gjenspeiler det reelle støttebehovet. Sparebanken Møre fullfinansierer ikke prosjekt, og vil alltid kreve en viss andel egeninnsats i tillegg til eventuelt andre finansieringskilder.