• Tirsdag førstkommende starter dugnader for ferdigstillelse av fase 1a og 1b  for anlegget. Anlegget begynner å bli ferdig, men det gjenstår siste finpussen. Vedlagt er skisse som viser hva som er tenkt utført, hva som trengs av verktøy, samt kontaktperson. Viser også til vedlagt pdf for fremtidige planer for anlegget. Fase 1a og 1b er godkjent, og er det som ferdigstilles nå på dugnader. Viktig at alle lag stiller med minst 4 personer per dugnad.


  • Som alle har opplevd er det til tider litt parkeringskaos. Vi oppfordrer alle trenere, lagledere, foreldre, om å gå eller sykle til trening og kamp. Når vi nå får på plass utstyrsboder vil en ikke ha behov for å ta med ballnett og utstyr hjem. Videre oppfordrer vi til å benytte nye sykkelstativ, samt at om en kjører følger kjøreretning («rundkjøring»). Ellers oppfordrer vi alle til å være med å holde stadionområdet ryddig og rent. Oppfordr gjerne spillerne og alle andre til å plukke opp søppel, og koste trapper for granulat etc 😊 (koster står i topp av trapper). Under viser parkeringskart.


parkering bil og sykkel.png
Oversikt

Lagsdugnader vår 23.jpgDokumenter

Presentsjon Ratvika Stadion utbyggingsplaner og status 19.09.22

Dugnadsarbeid vår 2023 fase 1a og 1b