Våre verdier og visjon

Inkluderende - Allsidige - Profesjonelle

Disse tre verdiene skal i sum resultere i visjonen

#idrettsgledeforalle