Det gjennomføres fire obligatoriske mini-turneringer pr år for de yngste klassene. Datoer for disse, settes opp av Sunnmøre Fotballkrets. De fleste mini-turneringer gjennomføres på en dag, men dersom det er veldig mange påmeldte, kan to dager benyttes.

Det er klubben som skal arrangere mini-turneringene vi blir tildelt, men klubben må ha hjelp fra lagene for gjennomføring. Det blir derfor satt opp lag som skal stå for følgende:

 • invitasjon og info til påmeldte lag (tre uker før turneringen - med kopi til SFK)
 • kampoppsett (annonseres senest 10 dager før turneringen - med kopi til SFK)
 • arrangementansvarlig
 • førstehjelpsansvarlig (og corona-vakt så lenge det kreves)
 • dommere* (egen dommeransvarlig hjelper med dette)
 • rigging av baner
  - minst fire 5'er-baner (plass på en 11'er-bane)
  - størrelse 5'er-bane: 20x30 meter
  - minst 8 stk. 5'er-mål (hvis man ikke har det, kan 7'er-mål benyttes)
  - størrelse 5'er-mål: 3x2 meter
  - størrelse 7'er-mål: 5x2 meter)
 • kiosk (kioskansvarlig hjelper med dette)
 • sekreteriat
 • parkeringsvakter
 • kampverter
 • nedrigging
 • evt. premiering (siste turneringsdag)
 • økonomiansvarlig for turneringen
 • rapport skal sendes til SFK etter turneringen

* Klubben skal arrangere dommerkurs i forkant slik at det benyttes kvalifiserte dommere
til turneringen.

Det gis ikke premier på mini-turneringene annet enn på siste turneringsdag.

Retningslinjer for de ulike aldersgrupper
(her finner du alt du trenger å vite om gjennomføring av turneringen)

Kontaktinfo arrangører

Koronavettregler under mini-turneringene

Arbeidsskjema/ sjekkliste ved mini-turnering
(hjelpeverktøy for gjennomføring)

Kart over alternativ parkering
(legges ved invitasjonen)