Klubb

 • Påmeldingsgebyr av lag.
 • Utgifter til lokalleie, baneleie til planlagte trening og kamper. Etter avtale med DL.
 • Drift og vedlikehold av bane, anlegg og klubbhus.
 • Strømutgifter
 • Spillerdrakter inkl. keeperutstyr.
 • Klubbutstyr, drakter, shortser, strømper, baller, nett, teknisk utstyr.
 • Trenerbekledning
 • Medisinkoffert.
 • Forsikring - fotball
 • Interne turneringer er gratis, (ikke fotballskole).
 • Dommerutgifter til alle lag; gjennom kioskdrift som er på dugnad tilrettelagt av klubb.
 • Medisinsk behandling etter avtale.
 • Regnskap/revisjon
 • Nedbetaling av lån på bygninger og kunstgressbane
 • Lønn og godtgjørelse trenere, ansatte, trenerutvikler, spillerutviklere, FFO-instruktører
 • Sosiale tiltak
 • Spillerutviklingstiltak
 • Trenerutvikling/kurs ledereLag

 • Påse at utøver overholder sine økonomiske plikter til klubben.
 • Påse at baller drakter og det øvrige av klubbens eiendeler blir tatt godt vare på.

Utøver

 • Betale medlemskontingent
 • Betale vedtatt treningskontingent. Spiller er ikke spilleberettiget ved manglende betaling.
 • Passe på at forsikringen er i orden - håndball.
 • Ta vare på drakter, baller og klubbens utstyr.  Behandle bygninger og inventar med respekt.  Husk renhold. Spillerdrakter inkl. shorts/strømper skal kun brukes på kamp.
 • Delta på dugnad eller andre inntekts bringende tiltak styret bestemmer.

 

Fordeling mellom klubb og lag ved økonomiske aktiviteter

 • Det er anledning til dugnader, inngåelse av sponsoravtaler eller salgsaktiviteter innenfor hvert enkelt lag med tillatelse fra markedsansvarlig i klubben. Fordelingsnøkkel mellom klubb og lag avtales i hvert enkelt tilfelle.