Trykk her så kommer du til samlesiden for kamparrangement håndball


Alle lag har en egen arrangement-ansvarlig. Disse inngår i arrangement-komiteen.
Arrangement-komiteen har en hovedansvarlig - Kristine Raaen og Elise Bårdsgjerde

Kiosk

Klubben står for hovedutvalget i kiosken og ansvaret for å fylle på dette. Her er det utvalg i forskjellige bruser, kaffe, smoothie, snacks, pølse m/brød og sjokolade. Lagene skal stille med det som er av bakst. De lagene som legger litt ekstra i kiosken på egeninnsats er også de som tjener mest. God bakst, pastasalat eller vafler gir ekstra god uttelling for dere som arrangerer. 

Vi har i hallen eget kjøleskap på lageret så alt av kalde varer er klar til bruk ved arrangement. Vi ønsker å få tilbakemelding fra de som har kiosken om det er noe som må fylles på til neste helg. 

Kampvert

Kampvert skal vi ha på alle arrangement. Dette er en viktig rolle og denne personen skal bruke gul vest og ha et overordnet ansvar for det som skjer i hallen. Motstandere og dommere skal møtes ved ankomst og føle seg velkommen hos Aksla IL. Kampvert har også et ansvar under selve kampene. Er det hendelser som skjer mot dommere, spillere eller generelt i hallen skal kampvert være til stede og passe på eller hjelpe til ved evt klager på kamprapport. 


Sekretariat

Har styring av klokka og live føring av kampresultat under kampen

Instruksjon Bodet resultattavle (avansert)

Instruksjon til Bodet resultattavle (enkel)

Arrangement av håndballkamper i regi av Aksla IL pr 02.desember 2022

I Aksla IL skal vil alle bestrebe oss på å lage gode arrangementer med god stemning blant alle i hallen. Dette gjelder egne lag, bortelag, dommere og tilskuere.  Denne rutinen gjelder arrangering av håndballkamper fom 10 år og oppover. Hvert lag fra og med 10 årsklassen skal ha en arrangements ansvarlig. Denne skal ha ansvaret for at kamparrangement,  som laget blir tildelt fra klubben, blir gjennomført iht disse rutinene.

Arrangementsansvarlig for hvert lag må lage seg personlig profil på MinIdrett. Navn på arrangementsansvarlig skal meldes inn til leder for håndball i god tid før sesongstart. Arrangementansvarlig blir gitt rollen Kampansvarlig i håndballens systemer. Han/hun får da tilgang til TurneringsAdmin (TA) via MinIdrett. TA er Norges Håndballforbund sitt kamp og turneringssystem.

Aksla IL har hjemmekamper i håndball i ulike haller; Hatlanehallen, Fagerlihallen, Larsgårdshallen og Borgundhallen. Aksla IL blir tildelt arrangement av håndballforbundet, og kampene fordeles av klubben på de lag i Aksla IL som spiller i aldersbestemte serier.

Ett av lagene som har hjemmekamp den dagen får tildelt arrangementet. Unntak kan være arrangering av 10-års kamper og miniturnering.

Kampsesongen i håndball starter i midten av september og varer fram til april. Når terminlistene er endelig fra regionens side får klubbene tildelt sine arrangementer. Arrangementansvarlig i klubben utarbeider da fordeling av arrangement pr lag og publiserer fordelingen på facebooksiden til arrangementutvalget som består av lagenes arrangementansvarlige.  Arrangementansvarlig klubb kaller inn til møte i starten av sesongen for å gjennomgå rutiner og arrangementfordeling.

Arrangementsutstyr:

Det er en perm som har alt du trenger av informasjon rundt kiosk og rutiner i hallen. Her har du alt fra qr-koder til kiosk til rutiner ved åpning og stenging. 

Beskrivelse av rutiner før og under arrangementet.

FØR ARRANGEMENT

  • Fordeler oppgaver innad i laget. Nødvendige oppgaver er forberedelser til kamp, kakebaking, dommervert, ansvarlig for det aktuelle arrangementet, 2 personer i sekretariat, personer til å bemanne kiosk og inngangspenger, rydding
  • Sjekke i TA at det er satt opp dommere til kampene (min 1 uke før kamp). Regionen setter normalt opp dommere fra 12 års klassen og oppover, i klassene under setter dommerkontakt i Aksla opp dommere og melder disse inn til kretsens dommeroppsettsansvarlig. . Ta kontakt med dommerkontakt i Aksla dersom det ikke er satt opp dommer. Send gjerne en SMS dagen før kamp til dommerne som er oppsatt for å ønske velkommen til kamp.
  • Arrangementansvarlig må sjekke at en har nødvendig utstyr i lagets arrangementkasse