Her vil styret legge inn styrereferat fortløpende slik våre medlemmer kan orientere seg hva som tas opp i øverste organ.

I Aksla IL er det høyt under taket og vi ønsker å leve opp til våre verdier som er inkluderende - allsidig og profesjonell. Derfor er det kort vei for å ta opp ting med styret. Her finner du kontaktinfo

  1. Styrereferat 24.8.2020
  2. Styrereferat 21.9.2020