• En spiller tilhørende en annen klubb skal aldri tillates og trene med et lag i Aksla IL uten godkjenning fra tilhørende klubb, selv om spilleren bare dukker opp på trening og ønsker å være med. En spiller som ønsker å trene eller melde overgang fra en annen klubb til Aksla IL skal alltid meldes inn til daglig leder Magnus Antonsen - magnus@akslail.no som vil henvende seg til spillerens klubb. 


 • I alle overganger er dialog med tilhørende klubb viktig. Vi vet at overganger på yngre spillere lokalt kan være direkte ødeleggende for tilhørende miljø og det krever god dialog mellom klubbene, foresatte og spilleren for å finne ut om det er en overgang som er nødvendig av ulike årsaker. 


 • Når status for en spiller er klarert og kan melde overgang til Aksla IL må lagleder sende foreldre/spiller (over 18 år) samtykkeskjema som må fylles ut korrekt. Skjemaet sendes inn til ansvarlige for overganger i Aksla.


 • Klubben spilleren kommer fra kan holde igjen overgangen om spilleren har utestående avgifter til klubben. Det kan også ta inntil 8 dager før overgangen godkjennes om klubben ikke responderer, i slike tilfeller ber vi foresatte selv hjelpe til i prosessen og snakke med tidligere klubb for å få fortgang i prosessen. 


 • Når tidligere klubb har godkjent overgangen kan Aksla IL gå inn å fullføre overgangen ved å betale gebyr - spilleren er alltid spille berettiget dagen etter. Ønsker man å få en spiller klar til kamp og det haster med overgangen så må lagleder ta kontakt med administrasjonen og gjøre oss oppmerksomme da vi til tider har stor arbeidsbelastning og andre arbeidsoppgaver som stjeler fokus. 


 • Fra J13-J17 har vi et samarbeid mellom Guard-Rollon og Aksla. Spillere som geografisk bor i skolekretsen til en av klubbene skal alltid være registrert i tilhørende klubb. Unntak kan forekomme om en spiller er aktuell for spill i 3 div. kvinner, da er spiller nødt til å melde overgang til Aksla IL, dette er en dialog mellom klubbene. Grunnen til dette er begrensninger i senior tilbudet om man står som samarbeidsklubb.


Som en klar regel, aldri ta med en spiller i troppen til kamp som ikke er spille berettiget for klubben.  

Samtykkeskjema sendes til:

Overganger gutter Johnny Vattøy - johnny@akslail.no
Overganger jenter Magnus Antonsen - magnus@akslail.no
Samtykkeskjema finner du HEROvergangsgebyrer


NFF har vedtatt følgende overgangsgebyrer:

 • Spiller under 13 år ved årets begynnelse - kr. 100,-
 • Spiller under 15 år ved årets begynnelse - kr. 400,-
 • Amatørspiller uten kontrakt over 15 år ved årets begynnelse - kr. 600,-
 • Amatørspiller med kontrakt - kr. 600,-
 • Utlån amatørspiller med kontrakt - kr.1.200,-
 • Profesjonell spiller - kr.2.500,-
 • Utlån profesjonell spiller - kr.5.000,-

Overgangsvindu 2023
Amatører : 1. januar - 11 september

OvergangerReglement og prosedyrer, skjemaer, utlån.