Noe nedgang i antall fremmøtte fra tidligere år, totalt 13 stemmeberettigede deltok på møtet (inkl. styret). 

Møtet inneholdt stort sett vanlig årsmøtersaker som regnskap, budsjett og ulike valg. Det ble også vedtatt ny lovnorm for Aksla IL. Ingen store endringer i denne fra tidligere, men dette er en forenklet versjon som er linket opp mot NIF. Ny lovnorm vil bli oppdatert på akslail.no i løpet av uken. 

Valg: 

Styret i Aksla IL 2022 vil bestå av Joachim Flataker (leder), Toril Sjåstad (nestleder), Roger Paulsen (økonomi), Ann Kristin W. Årdal, Christian Utvik, Johan Frisvold, Marius Høyen Gjerde og Monica Skåravik (vara). 

Kontrollutvalg 2022: Espen Erstad og Sverre Hovelsrud, Ole Kristian Arntsen (vara)

Valgkomite 2022: John Inge Flem (leder), Karl Otto Hessen, Vibeke Hessen, Kathrin Enebakk (vara)

Ingen utskiftninger fra 2021. Marius var varamedlem i 2021 og går nå inn som styremedlem, mens Monica som var styremedlem i 2021 går inn som varamedlem.  

Det vil bli et fortsettende styremøte når det gjelder; "Sak 9.4: Behandle revisors beretning". Denne var ikke klar på tidspunktet årsmøtet ble avholdt. Innkalling til fortsettende årsmøte vil bli gjort i løpet av uke 14 og vil da gjennomføres i begynnelsen av mai. Sak 9.4 blir eneste sak på agendaen og det fortsettende årsmøte vil bli avholdt digitalt. Mer informasjon kommer i innkallingen. 

Her er artikkel i forkant av årsmøte