Aksla IL - Årsmøte 2022.pdf

Her ser du innkallingen til årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte tirsdag 29.03.2022 kl. 18.00 på Akslahuset