Aksla IL - Årsmøte 2023

Her ser du innkallingen til årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte onsdag 22.03.2022 kl. 18.00 på Akslahuset

Revidert regnskap 2022 og revisors beretning var ikke klart når årsmøtepapirene ble lagt ut. Det er forventet at disse blir klar i løpet av fredag 17.03.2023 og vil da bli lagt ut.