Her ser du innkallingen til årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til årsmøte onsdag 18.03.2024 kl. 18.00 på Akslahuset

Revidert regnskap 2023 og revisors beretning var ikke klart når årsmøtepapirene ble lagt ut. Det er forventet at disse blir klar i løpet av fredag 15.03.2023 og vil da bli lagt ut.

Årsmøte 2024 - Møtepapirer (last ned)