Til medlemmene i Aksla Idrettslag


Innkalling til årsmøte i Aksla Idrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Aksla Idrettslag.

Årsmøtet avholdes onsdag 22.03.2023 kl. 18.00 på Akslahuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret på e-post senest 08.03.2023 til joachim@akslail.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aksla Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Aksla Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Aksla Idrettslags lov på www.akslail.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Joachim Flataker, styreleder, kontaktes på telefon 481 54 041 eller e-post joachim@akslail.no
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret