INFORMASJON OM MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT i AKSLA IL

Alle aktive spillere i Aksla IL skal betale medlemskontingent og treningsavgift. For fotballen er det i tillegg innført baneavgift for å dekke inn kostnaden vedr baneutvidelsen. 

Medlemskontingent: 

- Kr 650,- for aktive medlemmer 

- Kr 50,- for støttemedlemmer som er foreldre

- Kr 200,- for øvrige støttemedlemmer 

- Kr 50,- for trenere og lagledere

Medlemskontingent faktureres i begynnelsen av januar.

Ved ubetalt kontingent etter forfall 1. gangs purring (30 dager etter første fakturautsendelse) er aktivt medlem ikke spilleberettiget, man kan delta på treninger. Dette gjelder alle kamper/turneringer i regi av Aksla IL.


Treningsavgift håndball: (se matrise under for beløp) 

- 1. halvår (sesongbasert, gjelder for perioden juli - desember) faktureres i begynnelsen av oktober. 

- 2. halvår (sesongbasert, gjelder for perioden januar - juni) faktureres i begynnelsen av februar.

Ved ubetalt treningsavgift etter forfall for 1. gangs purring (30 dager etter første fakturautsendelse) er aktivt medlem ikke spilleberettiget, men kan delta på treninger. Dette gjelder alle kamper/turneringer i regi av Aksla IL.


Treningsavgift fotball: (se matrise under for beløp)

- 1. halvår (sesongbasert, gjelder for perioden januar - juni) faktureres i begynnelsen av mars. 

- 2. halvår (sesongbasert, gjelder for perioden juli - desember) faktureres i begynnelsen av september.

Ved ubetalt treningsavgift etter forfall for 1. gangs purring (30 dager etter første fakturautsendelse) er aktivt medlem ikke spilleberettiget, men kan delta på treninger. Dette gjelder alle kamper/turneringer i regi av Aksla IL.


Baneavgift (gjelder for Aksla IL Fotball)

Kr 800,- per spiller per år. Faktureres 4 ganger i året a kr 200; februar, mai, august og november.

Ved ubetalt baneavgift etter forfall for 1. gangspurring (30 dager etter første fakturautsendelse) er aktivt medlem ikke spilleberettiget, men kan delta på treninger. Dette gjelder alle kamper/turneringer i regi av Aksla IL.

Les mer om baneavgiften her.


Informasjon 

Et aktivt medlem som ikke har betalt innen tidsfristene nevnt over, er ikke spilleberettiget (dette har også tilbakevirkende kraft). Har man ubetalt avgift i 2020, så vil en ikke være spilleberettiget i 2021 osv. Kontingent gjelder for inneværende år. 

Noen presiseringer: 

- Et aktivt medlem defineres som en utøver som deltar på trening og kamp i regi av Aksla IL. 

- Det vil ikke bli kompensert for medlemskontingent eller treningsavgift om et aktivt medlem slutter etter at det er innbetalt. 

- For nye medlemmer midt i, eller slutt av en sesong vil det utvises skjønn når det gjelder fakturering. Eks. om det begynner en håndballspiller i mai eller en fotballspiller i november, så er det urimelig at han/ hun skal betale treningsavgift for foregående sesong. Medlemskontingent for inneværende år skal primært betales omgående ved innregistrering, uavhengig av innmeldingsmåned. Det blir utvist skjønn ved oppstart sent i en sesong.

Lagledere vil få beskjed fra daglig leder om de har spillere som ikke er spilleberettiget. Blir spiller som ikke er spilleberettiget benyttet i kamp, hvor lagleder er informert om dette, vil ubetalt kontingent og/eller treningsavgift for den spilleren det gjelder, bli trukket fra lagskonto til det respektive laget. Lagleder skal ikke inndrive kontingent eller treningsavgift, men henvise til daglig leder. Det er lagleders oppgave å holde medlemslistene for sine lag oppdatert til enhver tid i Spond. 

Ved spørsmål om kontingent, treningsavgifter, faktura osv. må man ta kontakt med oss på e-post til spond@akslail.no.

Det skal være rom for alle i Aksla IL! Ved økonomisk vanskelighet med å betale kontingent eller treningsavgift, ta kontakt med daglig leder (kontaktinfo her) eller e-post til spond@akslail.no, så finner vi en løsning. Vi presiserer at vi har taushetsplikt og samtalene vil bli holdt konfidensielt. 


Satser gjeldende for 2023/2024

Treningsavgift for fotball er sesongbasert og følger kalenderåret. Eks. fyller en spiller 9 år i 2023 så er det treningsavgiften kr 1.500, fordelt på 2 terminer i 2023.
Treningsavgift for håndball er sesongbasert og følger håndballsesongen. Eks. fyller en spiller 10 år i 2023 så er treningsavgiften kr 1.500, fordelt på en termin i 2023 og en termin i 2024.
En betaler ikke treningsavgift i oppstarts kalenderåret, altså det året en fyller 5 år (fotball) og 6 år (håndball).

bilde.jpg

(Foto: Jon Forberg)