I forbindelse med vedtak/godkjenning av baneutvidelse på ekstraordinært årsmøte i 2019 ble det enstemmig vedtatt en finansieringsmodell på kr 2.000 per spiller. 

Behovet for finansiering er ca kr 2.000 per spiller* og dette skal finansieres med en hybridmodell med egenbetaling/baneavgift (40 %) og dugnad (60 %).
*Da store deler av baneutvidelsen ble finansiert gjennom låneopptak, så vil dette beløpet kunne svinge ifht markedsrenter.

Baneavgift: Totalt kr 800 per spiller. Denne faktureres gjennom Spond a kr 200 i februar, mai, august og oktober. 

Dugnader: Overordnet gruppe (styret og administrasjon pt.) har ansvar for å organisere klubbdugnader. Vi har tidligere hatt salgsdugnader, men går nå over til at Møre Cup (mars hvert år) er årets store dugnad. Lagledere vil ha en aktiv rolle i dette arbeidet slik som tidligere dugnader (eksempelvis slik som julelotteri, kortsalg osv). Netto overskuddsbeløpene i oppsettet under er veiledende og kan variere noe.
Vi oppfordrer alle til å bidra på dugnader, mer informasjon om dugnader nederst i saken. 

Akslas Julelotteri: Hver fotballspiller selger 5 stk lodd mer enn normalt (10 stk), da blir det totalt 15 stk per spiller og maks 30 stk per familie (ved to eller flere barn).

Dugnad i 2023 (behov kr. 2000,- pr. spiller)

- Baneavgift kr 800,-
- Dugnad Møre Cup kr 950,-
- Akslas Julelotteri kr 250,-
TOTALT kr 2.000,-

Generell informasjon om dugnader

Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for Aksla IL og helt nødvendig for at vi skal opprettholde et godt aktivitetstilbud. Vi kan ikke pålegge noen å delta på dugnader, ei heller gi bøter ved ikke deltakelse. Men banekostnadene må dekkes inn, primært av medlemmene, og vi mener at noe dugnadsarbeid er bedre enn å øke medlemskontingent og/eller treningsavgift med fullt beløp (kr 2.000 per spiller/år), som er det reelle alternativet.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en veileder vedrørende dugnad, denne kan leses her.

Vi er alltid åpne og tydelige på at alle skal få være med, uavhengig av økonomi. Dette gjelder både i forbindelse med dugnader/loddsalg og medlemskontingenter/treningsavgifter. Har en utfordring med å få solgt alle lodd/produkter og ikke har mulighet til å kjøpe selv, eller «kjøpe seg ut», så må en ta kontakt med daglig leder, så finner vi en løsning. Dette blir også kommunisert ut ved alle dugnader og ifbm utsending av medlemskontingenter/treningsavgifter. 

image3.jpeg

Bilde av anleggssjefene Raymond Øren og John Inge Flem.