Meld deg gjerne på facebookarrangementet (i forhold til mengde mat)

Når: Onsdag klokken 11:30 
Sted: Ratvika Stadion - klubbhuset

Norbruk står for maten.