Vi vil rette en stor takk til alle i Aksla familien og støttespillere i nabolaget for fellesdugnaden som nettopp ble gjennomført. 

Pengene vi får inn går direkte inn i stadion-prosjektet som en del av egenbidraget og vil gi våre barn, unge og seniorer bedre forhold å trene på både i regi av Aksla men også på fritiden.

Vi har mottatt mange kommentarer og ytringer til denne dugnaden som vi vil ha i mente ved neste dugnad.

Takk for god innsats alle sammen.

 

Hilsen dugnadskomitéen.