Treningsavgift Fotball 2021 for 2. halvår ble sendt ut for kort tid siden. Til nå har ca. 75 % betalt denne avgiften, noe som igjen bekrefter at medlemmene våre er flinke og punktlige betalere.  

Spond Club er et godt og effektivt system for medlemshåndtering og fakturering og Spond Club har spart administrasjonen for mye tid og arbeid. I tillegg får vi mange tilbakemeldinger fra medlemmene om at dette fungerer utmerket!  

Har ikke du mottatt betalingskrav? Eller opplever feil? Ta kontakt med oss på spond@akslail.no.  

Les mer om medlems- og treningsavgifter her     

Det skal være rom for alle i Aksla IL! Ved økonomisk vanskelighet med å betale kontingent eller treningsavgift, ta kontakt med daglig leder Sindre Johannessen på tlf. 928 83 111 eller e-post til spond@akslail.no, så finner vi en løsning. Vi presiserer at Sindre har taushetsplikt og samtalene vil bli holdt konfidensielle.