10 engasjerte trenere/lagledere tok turen innom klubbhuset for å delta på Trenerforum nummer 2 med fokus på ungdom- og seniornivå. 

Litt over en times tid bruktes til å blant annet diskutere hvordan vi kan legge til rette for gode og effektive økter med mest mulig læringsutbytte. 
Vi gikk igjennom bruk av metode, kulturbygging og diverse annet rollen som trener innebærer. 
Gode diskusjoner og flott oppmøte! 

Neste trenerforum (datum ikke fastsatt) skal inneholde en teoridel + en praksis økt der vi ser nærmere på et spesifikt moment. 
Trenerforum er en fin måte å få ta del i faglig påfyll og dele erfaringer med hverandre. Vi som klubb setter pris på oppmøte! 


Trenerveileder

Joakim Wrele