Person:

Født : 1971

Arbeidsgiver : Fiskeridirektoratet. Rådgiver på Havbrukseksjonen, region Midt

Verv/oppgave i dagens styre: Styremedlem / Lagleder A-lag Herrer

 

Styret:

Hvor lenge har du sittet i styret: 2020/2021 - Varamedlem, 2021/2022 - Styremedlem

Hva er dine beste personlige egenskaper som du mener blir ditt fremste bidrag i styret: Engasjert og opptatt av at barn og unge skal ha en trygg arena å vokse opp i. Opptatt av god kommunikasjon. Bidra positivt og kunne rekruttere flere frivillige voksne

Hvorfor ønsker du å sitte i styret: Ønsker være en del av et felleskap. Være med på å tilrettelegge for at flere barn/unge og seniorer blir lenge i klubben. Liker å være engasjert.

Hvordan ser du på det å sitte i styret: Det å ta del i arbeid som gir meining. Være en del av barn og unge og bidra til at dei er aktive. Skape en arena, og utvikle sampill ilag med barn unge og voksen. Bidra til å skape trygge rammer for alle i Aksla.

 

 

Klubb:

Hvor mange år har du vært i klubben (periode) : Siden 2006

Hvilke oppgaver har du ellers hatt i klubben: Oppussingskomitee(klubbhuset) /Sosialkomiteen / Huskomiteen/ 3V3-turnering/ Oppstart av Kickoff.

Hva er Aksla gode på: Veldig bra heimeside (mykje skryt). Aksla er på riktig vei.

Hva bør Aksla jobbe med fremover: Har en del å gå på i forhold til å kommunisere ut til, og rekruttere medlemmer. Klare å bidra til at alle føler tilhørighet til klubben. Jobbe målrettet for at vi klare å holde på barn og ungdom og utvikle idrettsglede på alle trinn, både håndball og fotball. Bidra til sosiale arena som kan benyttes for alle aldere. Ha tilbud til alle alderstrinn, både håndball og fotball.

Hvordan ser du Aksla om 10 år: En voksende og aktiv klubb som er godt etabler i bydelen med et sterkt og godt omdømme. Trur  at klubben skal ha lag på alle alderstrinn, både håndball og fotball.

 

Privat:

Hvor mange barn har du i klubben – hvilke idrett er de involvert i : 2/3. Nr 3 er aktiv i Ålesund Taekwondo klubb og Jugendteateret.( Nr.3 sluttet på håndball da det ikkje var tilbud på hans alderstrinn.)

Har du vært aktiv selv: Måløy Idrettslag (turn) Tornado Fotballklubb (Jente/Damer)

Om du ikke hadde vært involvert i idretten, hva hadde du gjort på da: Korps/kor, trening og friluftsliv

Andre interesser eller hjertesaker du brenner for utenom Aksla: Taekwondo (minstemann)

Beste Aksla-minne og når var dette: G-00 2014 – Dana Cup / G-00 2016, NM Busstur til Sunndal og Molde,  Norway Cup 2017 - Begge fotballgutta mine var med.(5 aksla lag, stor stemning, 4. plass i Norway Cup med G-00)

 

Ordet fritt:

 Gleda meg til å jobbe vidare for at Aksla skal sitte støpt i heile bydelen sitt hjerte