Person:

Navn: Monica Skaar Skåravik
Født: 1978
Nåværende arbeidsgiver og stilling: Barnesykepleier, Ålesund kommune
Verv/oppgave i dagens styre: Styremedlem


Styret:

Hvor lenge har du sittet i styret (periode):
- Første periode

Hva er dine beste personlige egenskaper som du mener blir ditt fremste bidrag i styret:
- Engasjert og interessert

Hvorfor ønsker du å sitte i styret:
- Være med å forme Aksla som klubb, tilrettelegge for aktivitet og positiv utvikling for både barn, ungdom og voksene

Hvordan ser du på det å sitte i styret:
- Spennende, utfordrende og lærerikt


Klubb:

Hvor mange år har du vært i klubben (periode):
- Siden 2012

Hvilke oppgaver har du ellers hatt i klubben:
- Trener jenter 2007 håndball. Spiller for 4 div håndball

Hva er Aksla gode på:
- Breddeidrett

Hva bør Aksla jobbe med fremover:
- Synliggjøre klubben i nærmiljøet, være et godt eksempel på en fin breddeklubb, rykke opp fra 4. div. til 3. div. i håndball samt arrangere sosiale Akslafester

Hvordan ser du Aksla om 10 år:
- Fortsatt en fin breddeklubb, 2 div lag i håndball, engasjement i nærmiljøet


Privat:

Hvor mange barn har du i klubben – hvilken idrett er de involvert i:
- 2 jenter på 14 år. Ei spiller håndball og ei spiller både håndball og fotball.

Har du vært aktiv selv? Hvilke klubb(er) og som hva:
- Spilt både håndball og fotball i Spjelkavik. Eliteserien i Selbu og Byåsen i 3 sesonger.

Om du ikke hadde vært involvert i idretten, hva hadde du gjort på da:
- Jobbet og trent. Engasjert meg i noen annet innenfor barn og ungdom.

Andre interesser eller hjertesaker du brenner for utenom Aksla:
- Barne- og ungdoms arbeid

Beste Aksla-minne og når var dette:
- Alt mine fantastiske håndballjenter 07 har fått til:)

Monica skåravik.pngHer ser du presentasjoner av andre styremedlemmer