Aksla har i juni arrangert to posisjonskoler med Peter Pucelj og hjelpere. Det har vært totalt 65 deltagere gjennom disse to helgene! Ekstra kjekt var det at vi hadde så mange målvakter etter at vi annonserte et spisset tilbud til disse.

Posisjonskolen er et tilbud som byr på et dypdykk i din egen posisjon. Fokus ligger på flest mulige repitisjoner, gode tilbakemeldinger og et opplegg som du får prøvd ut i praksis. Under økten er det instruktører som filmer og gir tilbakemeldinger direkte til utøver. Dette var satt veldig pris på av de som deltok på skolen. Det er 4 økter på to timer for alle deltagere gjennom helgen. 

Målvaktene fikk god oppfølging gjennom siste helgen spesielt. Vi var to ressurser som fulgte de både gjennom tekniske øvelser, men viktigst av alt gjennom selve skudd sekvensene. Tema for målvakter var grunnteknisk trening og riktig utførelse av disse sammen med posisjonering i feltet under skudd fra de forskjellige sonene. Det var utrolig gøy å se utviklingen gjennom helgen når vi får jobbet målrettet over flere treninger sammen med målvaktene.

Posisjonskolen kommer tilbake til høsten i enda bedre format. Vi ønsker å utvikle tilbudet etter hvert som vi bygger oss opp erfaringer og får tilbakemeldinger fra deltagere.