I 2022 planlegges det å starte opp et tilbud for 6-åringene basert på ball-lek, hvor barna får utforske og mestre lek med ball. Fokus er på å lære ferdigheter gjennom lek. Gjennom året vil vi gradvis introdusere minihåndball hvis gruppen er klar for det.  Det blir en felles gruppe for jenter og gutter. Vi har en stor og fin flate i Hatlanehallen så vi kan dele opp i soner og grupper ved behov. 

Det blir en time pr uke, tidpunktet vil være rett etter SFO. Aksla stiller med aktivitetsledere/trenere, men vi trenger foreldre til å være sosialarbeidere og tilsynsvakt.  

Dag og tid avhenger av hva vi får tildelt av halltid. Info om dette vil komme i juni. Oppstart av aktiviteten blir når hallene åpner i august (ved skolestart).

Tilbudet er gratis i 2022. I 2023 vil det bli en treningsavgift, pr i dag er den 600 pr halvår. 

Barna må være medlem i Aksla IL, dette er også gratis i 2022.

Meld deg inn i facebookgruppen til 2016-kullet her

NB! Det blir infomøte om mini håndball for 2015 kullet i juni

Velkommen til Aksla IL 🤾🏼

Kontaktperson Sissel Heggtveit