Fra Obos sin facebookside:

Nylig fikk vi besøke Aksla idrettslag på deres flotte anlegg i Ratvika, hvor ivrige barn og voksne jublet over OBOS Jubel sin sjekk på kr 100 000,-

Aksla idrettslag har store planer om å utvide anleggene sine, for å kunne gi enda bedre tilbud til barn og unge i Ålesund, så pengene kommer godt med i disse krisetider. Mette Gallefoss, distriktssjef i OBOS Block Watne og Christer Jensen, forvaltningssjef i OBOS region Nordvest delte ut sjekken til klubben.
OBOS deler ut 40 millioner kroner i støtte til lag og foreninger etter koronakrisen. Av disse går over nesten 1,1 millioner til Ålesund og omegn fordelt på 19 mottakere.
Korps, idrettslag og foreninger rammes hardt av koronakrisen. Nylig etablerte OBOS en støtteordning på 40 millioner kroner for å bidra til at frivilligheten kan holde hjulene i gang.
Alle de 475 000 medlemmene i OBOS ble invitert til å delta i den nasjonale dugnaden ved å sende inn forslag til hvem som skal få penger fra fondet, OBOS Jubel. Dette resulterte i 1200 søknader om pengestøtte til alt fra idrettsklubber til korps og teatergrupper. Hvert lag kunne maksimalt få 200 000 kroner. Nå er fordelingen gjort og 556 ulike lag og foreninger får støtte, blant dem 19 i Ålesunds-regionen. 25 millioner kroner av potten har gått til idretten, 15 millioner har gått til ulike kulturtilbud.

Dekke tapte inntekter
– Vi ville være med på å dekke tapte inntekter fra aktiviteter som måtte droppes - som vaffelsalg, loppemarkeder og billettsalg. Lag og foreninger er en viktig del av det norske samfunnet og bidrar enormt inn i det store samfunnsregnskapet. Barn og unge får fritidstilbud, og vi får alle noe å glede oss over når vi går på konserter og kamper. Det er viktig at disse tilbudene overlever. Nå får vi også noe å juble for når krisen er over. Jeg er glad for at vi har kunnet gi en håndsrekning til så mange, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.


Johnny Vattøy, markedssjef i klubben forteller: På bildet ser en jentene i kullet 2007; de spiller håndball og fotball og er totalt til vanlig 34 stk pluss ca 10 trenere og ledere. De er et symbol på klubbens verdier: inkluderende, allsidige og profesjonelle. Dette skal resultere i vår visjon "idrettsglede for alle". Og 100.000 fra dere gir virkelig glede og jubel! Tusen takk Obos!

sjekk.jpg