Støp mot nord er ferdig og hele 4,30 meter høy mur er klar i bakkant mot nord der ene målet på 11-er banen skal stå. Her startes det med utfylling av masser.

Det graves vekk mye jord opp mot Hufabygget - der hadde vi egentlig forventet at det måtte sprenges vekk fjell.

Det monteres forskaling mot naboene i øst og gjøres klar for å støpe.

I kulissene jobbes det med å lande kunstgressleverandør og leverandør på flomlys.

Om det finnes sponsorer som ønsker å bidra til å lette arbeidet i den økonomisk tøffe (korona)tiden vi er inne i er det bare å ta kontakt. Dette vil lette arbeidet i prosessene vi er inne i og vil gi oss litt mer handlingsfrihet til å velge stadionrelaterte ting som medlemmene vil nyte godt av.

Grunnarbeid: Svinø Entreprenør

Betong: Møre Entreprenør


Kontakt Johnny Vattøy

johnny@akslail.no

Mobil 9222 4164