Moa Revisjon signerte nylig en forlenget samarbeidsavtale med Aksla IL!

Klubben er glad for støtten som bidrar til at vi kan opprettholde et sunt tilbud til alle barn og ungdommer i kretsen vår. Moa Revisjon vil være synlig gjennom arenareklame og digital markedsføring.


Moa Revisjon AS er et revisjonsfirma beliggende på Moa i Ålesund Kommune som  tilbyr tjenester for både private og foretak. Selskapet er en videreføring av tidligere Sørbø Revisjon, som ble stiftet i 1999.

Vi er åtte flinke ansatte, med utdanning innen revisjon, regnskap og jus. Våre sju oppdragsansvarlige revisorer er statsautoriserte, der en av oss i tillegg er advokat. Vi har også to ansatte som er autoriserte regnskapsførere.

Vi tilbyr tjenester innen lovpålagt revisjon av årsregnskaper og regnskapsføring. Vi tilbyr også bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap, stiftelse, omstrukturering, attestasjoner, skatte- og avgiftsrådgivning.


Se alle tjenester de tilbyr eller besøk deres hjemmeside og facebook