Aksla IL- fotball skal arrangere dugnad til inntekt til nytt stadion. Gjennomføres rundt påsketider. Det ligger an for at dugnaden skal være salg av gratulasjonskort og evt. gavepakke med sjokolade og kaffe. Alle lagledere bes informere sine lag om at det er planlagt en klubb-dugnad slik at medlemmene er forberedt på dette.

Mer informasjon kommer snart.

Vi anmoder fotballagene ikke å kjøre egne dugnader i denne perioden 

Hilsen Aksla IL v/ styret.

Styrets leder Karl Otto Hessen

sjokolade.jpg

kaffe.jpg

konf.png