Målsetningen er å samle inn 150.000 kroner i februar fra privatpersoner og evt. bedrifter. Vi har allerede fått inn 50.000 fra Stiftelsen Kjell Holm og 20.000 fra TAFJORD til dette formålet og selvfølgelig stor støtte fra Sparebanken Møre til stadion totalt sett. Vi vil her oppdatere dersom flere sponsorer går inn med støtte.Totalrammen på lydanlegget er 220.000 kroner inkludert alt. Både bedrifter og privatpersoner kan bidra.

Dette tiltaket og rammen det vil skape rundt arrangement vil bety utrolig mye for alle spillere (både egne og gjester), trenere, ledere og tilskuere! Et utendørs lydanlegg der vi kan spille musikk og ha speakertjeneste vil sette prikken over i-en i Ratvika. Lyden vil kunne styres både mot 9-er og 11-er banen. Vi hadde satt veldig stor pris på om du kan med noen kroner. Tusen takk!

Link til innsamlingsaksjon som kan deles spleis.no/akslalydanlegg

(Prisen Aksla betaler for å bruke Spleis er 6,5 %. Av dette er 4,5 % plattformavgift, og 2 % er transaksjonsgebyr. Ved loddkjøp kommer kr. 5 i tillegg)

20221108_211856.jpg

20220929_131505.jpg
20220512_215850.jpg