Grunnet smittevernshensyn ber vi om at deltagere melder seg på ved å sette seg på liste her:https://forms.gle/9nfK8UPsYGZMSHBFA 

Ved stor påmelding vil det vurderes å avholde møtet digitalt. Se dokument for innkalling og saksliste.

30.09.2020 - Karl Otto Hessen