J14 har i år sitt første uttak til SPU. Dette er en kartleggingsprosess av forbundet opp mot landslag. Aksla er et heldig lag med mange innmeldte spillere til dette tiltaket. Selv om alle ikke er med første gang, er dette flytende og rulleres på gjennom sesongen.

Det blir ikke gode spillere uten et lag! Jentene er heldige som har gode lagvenninner som pusher de på trening og har en god jevnbyrdighet i treningshverdagen. Dette legger til rette for god utvikling og en god kultur i laget. Vi er heldige som får sende jentene er med på slike treninger. Laget består av 16 spillere og 3 dyktige trenere som følger de opp på trening. Gratulerer til J14 med uttakene og gratulerer til Celina Sandvik (målvakt), Alma Klokkersund (H/bakspiller og kant), Sina Helland og Oliva Lorentzen Christiansen (bakspillere). Vi gleder oss til å følge med på reisen videre med dette laget! Lykke til!

J14

Fra venstre: Celina Sandvik (målvakt), Alma Klokkersund (H/bakspiller og kant), Sina Helland og Olivia Lorentzen Christiensen (bakspillere)

SPU er første kartleggings arena inn mot landslag. Det er en arena hvor vi ønsker å inspirere og motivere til videre trening i klubb og på egen hånd, samtidig som det er en kartleggings arena for spillerutviklerne. Det er et tiltak for de spillerne som har et treningstalent og i tillegg innehar gode ferdigheter. Det kan sees som en hospitering utenfor klubb. Mange faktorer kan spille inn for at en spiller fortjener deltakelse på SPU, og mange faktorer styrer et uttak til SPU. Her er trenings oppmøte, innsats og ferdigheter en del av kriteriene som veier opp for uttaket. Uttaket er flytende og i en tidlig fase der flere jenter skal innom på samling for å få best mulig oversikt over spillere i vårt område.  

Utviklingen er dynamisk, og det er også våre uttak. Utvikling skjer i ulikt tempo på på ulikt tidspunkt. Vi vet derfor at spillere kan være klare for SPU på ulike tidspunkt, og det kan endre seg hvem som er mest aktuell. Det er derfor nye uttak for hver samling, og vi tar alltid imot innspill fra trenere på aktuelle spillere.

SPU gjennomføres mange plasser i vår region, og de er mest mulig lokalt forankret med lokale spillerutviklere.